หลายคนคงเห็นเวลาไปเที่ยวต่างประเทศ ตามช้อปปิ้งต่างๆตามห้างสรรพสินค้า เรามองไปเจอคำว่า  TAX FREE หรือ DUFY FREE มันคือร้านปลอดภาษีเหมือนกัน แล้ว TAX FREE แล้วมันมีข้อดีอย่างไรบ้าง มีเงื่อนไขต่างๆอะไรบ้างร้านที่ติดป้ายคำว่า  TAX FREE บ่งบอกให้เรารู้ว่ามันคือภาษีมูลค่าเพิ่มแต่ถ้า มีคำว่า TAX ไปเฉยๆนั้น อย่างที่เราเคยเห็นในประเทศไทยนั้น  Vat  คือความหมายตัวเดียวกันครับ

ข้อเสีย TAX FREE

ภาษีที่หักลด เป็นภาษีที่เพิ่มมูลค่าสินค้าประเภทนั้นๆ เราจะต้องคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มสามารถเช็คได้ที่ปลายทางประเทศว่าโดนภาษีกี่เปอร์เซ็นต์ ยกตัวอย่างเช่นประเทศไทยตอนนี้ อยู่ที่ 7% เอกสารในการใช้ยื่นซื้อ พนักงานจะขอดูพาสปอร์ตเราก่อนเสมอทุกครั้งที่เราจ่ายเงิน เพื่อต้องการทราบว่าเป็นนักท่องเที่ยวจากประเทศใด อีกทั้งยังต้องใช้ตั๋วบินอีกด้วย

สิ่งจำเป็น

กฎของสินค้า เมื่อเราจ่ายเงินแล้วพนักงานจะให้ใบเสร็จเราที่แนบด้วยพาสปอร์ต เพื่อ ในการเมื่อเราถูกตรวจกระเป๋าเราควรเก็บใบนั้นไว้เพื่อเวลาเราโดนตรวจอาจทำให้เกิดปัญหาภาษีย้อนหลัง ถือว่าเป็นกรดที่ร้ายแรงเลยทีเดียว ยอดซื้อขั้นต่ำ การซื้อตลาดครั้งนั้นแต่ละร้านจะเขียนข้อกำหนดเลยว่ายอดเงินที่เราซื้อเท่านี้สามารถยกภาษีได้โดยร้านจะเขียนคำว่า  TAX FREE 

ตรวจเช็คให้ดีก่อนเสมอ

ผู้ที่สามารถซื้อ สินค้าที่มีคำว่า  TAX FREE นั้นกำหนดไว้เลยว่าเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติเท่านั้น ไม่สามารถให้คนในประเทศอันนั้นยกภาษีได้บางร้านที่มีป้ายว่า TAX FREE อาจจะลดภาษีได้ในใบเสร็จนั้นเลย แต่ก็มีบางร้านที่ต้องทำเรื่องเราควรจึงสอบถามพนักงานให้ครบก่อนเพื่อเพิ่มความมั่นใจ ไม่ว่าจะเป็นสินค้าแต่ละประเทศนั้นสามารถยกภาษีได้เช่นกัน