ซื้อ Duty Free กับ King Power ไม่ต้องไฟล์ทบิน ก็ส่งถึงบ้าน

เนื่องด้วยวิกฤตการณ์ COVID-19 ที่ส่งผลกระทบต่อการเดินทางระหว่างประเทศ ทำให้ข้อจำกัดในการท่องเที่ยวนั้นเป็นไปด้วยความยากลำบาก เนื่องจากการระบาดนั้นยังไม่สามารถหามาตรการที่ควบคุมได้อย่างปลอดภัย แผนการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศต่างๆต้องหยุดชะงักลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ การจับจ่ายใช้สอยก็เช่นเดียวกัน สินค้า DUTY FREE ก็เป็นอีกธุรกิจหนึ่งที่ได้รับผลกระทบเต็มๆ ไม่แพ้ธุรกิจโรงแรม เพราะสินค้าต่างๆนั้นจะสามารถซื้อได้ก็ต่อเมื่อเดินทางไปต่างประเทศ ทางรัฐบาลจึงเล็งเห็นความสำคัญของธุรกิจภาคเอกชน เพื่อให้ธุรกิจยังสามารถดำเนินต่อไปด้วย อีกทั้งสินค้าบางชนิดก็อาจจะหมดอายุเสียก่อน จึงอนุโลมให้สินค้า DutyFree ของบริษัท King Power จัดจำหน่ายสินค้าออนไลน์เพื่อระบายสินค้าที่อยู่ใน Stock จำนวนหนึ่งที่ไม่สามารถจำหน่ายได้ด้วยผลกระทบจากสถานการณ์โควิท19 ซึ่งแน่นอนว่าจำหน่ายอย่างเดียวก็คงระบายไม่เร็วเพราะสถานการณ์เศรษฐกิจภายในประเทศก็ไม่สู้ดีนัก King Power จึงได้จัดโปรโมชั่นต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นการลดราคา ส่งฟรีถึงบ้าน เพื่อลดการเดินทางของผู้ใช้บริการ…

Continue Readingซื้อ Duty Free กับ King Power ไม่ต้องไฟล์ทบิน ก็ส่งถึงบ้าน