สำหรับผู้ที่เดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศบ่อย ในตอนที่เราจะซื้อของฝากหรือคุณเป็นสาย Shopping ที่ไปเพื่อซื้อของ ในป้ายราคาของที่คุณซื้อคุณมักจะเจอคำว่า แท็คฟรี อยู่บ่อยครั้งหรือบางครั้งก็เจอคำว่าดิวตี้ฟรี ฟรีเหมือนกัน แล้วสองแบบนี้มันต่างกันอย่างไร เราเข้าใจว่าการที่มีคำว่าแท็คฟรีหรือดิวตี้ฟรีอยู่นั้นหมายความว่าเป็นสินค้าที่ปลอดภาษีคือไม่ต้องเสียภาษีเพิ่มแล้ว แต่ทำไมถือมีการเขียนแยกใช้สองแบบมันมีความแตกต่างกันอย่างไร เราจะบอกข้อแตกต่างให้คุณทราบกันค่ะ

ฟรีเหมือนกัน Tax free

Tax นั้นคล้ายกับ Vat ในบ้านเรานั่นเองการที่เขียนว่าแท็คฟรีในป้ายก็คือไม่บวกภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วนั่นเอง ก็คือเราจะซื้อได้ในราคาตามป้าย หากเป็นคนในประเทศนั้นซื้อจะต้องเป็นราคาที่แสดงอยู่ บวกภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าไปอีก เช่นของราคา 500 แต่ถ้าเป็นคนในประเทศจ่ายจะต้องจ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 8% เป็น 540 เป็นต้น แต่บางร้านก็ไม่ได้ติดป้ายแท็คฟรีไว้ดังนั้นเราสามารถสอบถามจากผู้ขายได้เลยค่ะ ส่วนมากสินค้าที่ไม่คิดภาษีมูลค่าเพิ่มกับนักท่องเที่ยวมักเป็นของที่ผลิตหรือทำในประเทศนั้น หรือร้านค้านั้นเป็นร้านสัญชาติของประเทศนั้น ถึงบางอย่างเป็นของนำเข้าแต่ทางผู้นำเข้าเสียภาษีเรียบร้อยแล้ว บางครั้งการที่ทางต่างชาติมาซื้อจึงไม่บวกภาษีมูลค่าเพิ่ม 

การซื้อสินค้าเหล่านี้คุณจะต้องยื่นพาสปอร์ตให้พนักงานเพื่อแสดงตัวว่าคุณเป็นชาวต่างชาติ  พร้อมกับยื่นตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศด้วยเพื่อแสดงว่าเราเป็นนักท่องเที่ยวมาชั่วคราว แต่อย่าลืมเก็บใบเสร็จไว้เพื่อแสดงตอนขาเข้าประเทศในกรณีถูกตรวจสอบของในกระเป๋า ของบางอย่างก็ห้ามเปิดใช้จนกว่าจะผ่านด่านขาเข้าประเทศไปไม่เช่นนั้นจะถูกเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม มีสามอย่างคือ เครื่องสำอาง ยา และอาหาร นอกนั้นสามารถแกะใช้ได้เลย

Duty free

ร้านค้าที่เป็นดิวตี้ฟรีนั้นเรามักเห็นกันบ่อยที่สนามบินซึ่งมีอยู่ที่สนามบินทุกสนามบินบนโลก สิ่งของที่อยู่ในร้านค้าดิวตี้ฟรีเหล่านี้เป็นสินค้าที่ไม่ต้องเสียภาษีเช่นกันแต่ภาษีส่วนนี้จะหมายถึง ภาษีอากร คือ ภาษีนำเข้า ภาษีส่งออก นั่นเองโดยเราไม่ต้องเสียภาษีในส่วนนี้และไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีสุรา ภาษีบุหรี่ โดยสินค้าเหล่านี้จะไม่ได้บวกภาษีมูลค่าเพิ่มดังนั้นไม่ต้องไปทำเรื่องขอภาษีคืน ในการซื้อนั้นเราต้องยื่นพาสปอร์ตและตั๋วเครื่องบินขาออกต่างประเทศเหมือนกับสินค้าแท็คฟรี แต่ต่างกันตรงที่สินค้าดิวตี้ฟรีนั้นจะต้องนำไปใช้นอกประเทศเท่านั้นไม่สามารถแกะใช้ก่อนภายในประเทศได้ ส่วนมากจะแพ็คอย่างแน่นหนาและให้คุณรอรับสินค้าที่เดียวที่สนามบินฝั่งขาออกไม่ได้รับสินค้าได้ทันที การซื้อสินค้าดิวตี้ฟรีนั้นคนในประเทศก็ซื้อได้แต่จะต้องนำไปใช้ที่ต่างประเทศเท่านั้นไม่อนุญาตให้ใช้ในประเทศเช่นกัน

w88casino.vip