หลายคนนั้นคงรู้จักกับคำว่าภาษีเป็นอย่างดี ซึ่งภาษีนั้นเป็นสิ่งที่เราต้องเสียให้กับส่วนกลางของรัฐบาล โดยส่วนหนึ่งของรายได้ที่เราได้รับมานั้นก็ต้องเสียส่วนหนึ่งของรายได้คิดเป็นเปอร์เซ็นต์จ่ายเป็นภาษี โดยภาษีรายได้นั้นจะมีการจ่าย ได้สองปีต่อครั้ง ในความเป็นจริงแล้วภาษีนั้นจะคิดแบบปีต่อปีแต่เราสามารถแบ่งชำระได้ตอนกลางปีเพื่อลดภาระในช่วงปลายปีได้ และภาษีที่เราจำเป็นจะต้องเสียจากรายได้ที่เราได้รับมานั้นเราสามารถลดหย่อนภาษีได้จากสิ่งต่างๆหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นการทำบุญที่มีการออกใบอนุโมทนาบัตรหรือการทำประกันชีวิตเป็นต้น ซึ่งรายละเอียดต่างๆเหล่านี้เราสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ แต่นอกจากการเสียภาษีจากรายได้ของเราแล้วบางคนก็ยังแอบติดใจว่า ทำไมเรา ยังต้องเสียภาษีสินค้าและบริการที่เราใช้ประจำวันเหล่านี้เพิ่มอีก

ทำไมเรา ต้องเสียภาษีสินค้าและบริการเพิ่ม

ไม่ว่าเราจะไปซื้อของตามร้านค้าตามห้างใหญ่ๆ ไม่ว่าเราจะซื้ออะไรก็ตามเมื่อเราจ่ายเงินและมีใบเสร็จออกมาแล้วนั้นหลายคนก็จะเห็นมีรายละเอียดแนบท้ายใบเสร็จเรื่องของ VAT7% ซึ่งก็คือภาษีสินค้านั่นเอง  นอกจากการซื้อสินค้าและบริการต่างๆที่มีการออกใบเสร็จราคาสินค้าก็มักจะมี VAT7% ทั้งสิ้น  ส่วนสาเหตุที่ว่าทำไมเราจะต้องจ่ายส่วนตรงนี้เพิ่มอีกเราต้องอย่าลืมว่าเราไม่ใช่คนเดียวที่จะต้องเสียภาษี ทุกคนที่อยู่ในประเทศนั้นมีหน้าที่ที่จะต้องเสียภาษีทั้งนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ทำกิจการขนาดใหญ่เมื่อมีรายได้มากก็ต้องเสียภาษีมากเป็นธรรมดา ดังนั้นส่วนหนึ่งจึงต้องขอเรียกเก็บกับลูกค้าที่มาซื้อสินค้าหรือมาใช้บริการ คิดในอีกแง่มุมหนึ่งนั่นก็คือบริษัทต่างๆนั้นนำสินค้าและบริการนี้มาเสนอให้กับลูกค้า แต่ผู้ที่ได้รับสินค้าหรือบริการเหล่านั้นไปก็คือตัวของลูกค้าเอง ดังนั้นลูกค้าจึงเป็นผู้ที่เสียภาษีในส่วนที่ลูกค้าได้รับสินค้าและการบริการนั่นเอง

เสียภาษีตั้งมากมายเอาเงินไปทำอะไร

การเสียภาษีนั้นเป็นหน้าที่ของคนภายในประเทศอยู่แล้ว และไม่ใช่เพียงแค่ในประเทศไทยทุกประเทศทั่วโลกนั้นมีการกำหนดกฎหมายในเรื่องของการจ่ายเงินภาษีสำหรับประชาชนบุคคลภายในประเทศอยู่แล้ว ซึ่งเงินภาษีส่วนนี้ที่เราเสียให้กับทางรัฐไปนั้น รัฐจะนำเงินส่วนนี้มาเพื่อปรับปรุงพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนภายในประเทศให้ดีขึ้น รวมถึงยังช่วยเหลือในด้านส่วนต่างๆที่เรียกได้ว่าเป็นการช่วยเหลือสาธารณะสำหรับประชาชนในประเทศที่ได้รับความยากลำบากในเรื่องต่างๆ โดยจะมีการจัดสรรปั่นส่วนงบประมาณไปใช้ในเรื่องต่างๆที่จำเป็นและสมควรจะต้องจ่ายภายในประเทศนั่นเอง