ขายสินค้าต่างประเทศเสียภาษี การที่เราจะขายสินค้าของเราออกนอกต่างประเทศ การทำธุรกิจในการส่งสินค้าออกขายนอกประเทศ ในทางภาษีนั้นบอกได้เลยว่าคุณจำเป็นจะต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ก็เหมือนการขายของทั่วไปที่จำเป็นจะต้องเสียภาษี ได้มีกำหนดอย่างชัดเจนเลยว่ามาตรา 77 เกี่ยวกับการเสียภาษีเพิ่ม ที่ระบุว่าถ้าขายคือการจำหน่าย โดยที่ไม่มีข้อแม้ ไม่ว่าจะเป็นการให้หรือไม่ได้ประโยชน์ค่าตอบแทนต่างๆ เขาจะคิดรวมเป็นสินค้าออกนอกอาณาจักร และสำหรับใครที่ทำธุรกิจแล้วมียอดส่งออกรายได้มากกว่า 1.8 ล้านขึ้นไป คุณจำเป็นจะต้องยื่นเอกสารเพื่อจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มต่อกรมสรรพากรด้วย ไม่งั้นคุณจะมีความผิด 

ขายสินค้าต่างประเทศเสียภาษี  หลายคนสงสัยว่าทำไมต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มด้วย

ตามกฎหมายแล้วผู้ประกอบการหรือทำธุรกิจเกี่ยวกับการส่งสินค้าออกนอกประเทศ หรือที่เรียกกันว่าส่งขายไปต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นสินค้าอะไร ตามมาตรา 81/1 คุณจำเป็นจะต้องรายงานต่อเจ้าหน้าที่ ว่ามีการขายสินค้าออกนอกประเทศ แล้วต้องเขียนให้อย่างละเอียดเลยว่ามีสินค้าอะไรบ้าง แล้วส่งออกไปที่ไหน ส่งออกทางไหนบ้างไม่ว่าจะเป็นทางไปรษณีย์หรือการนำติดตัวไปขาย โดยเฉพาะไม่ผ่านพิธีการทางการศุลกากร บริษัทนั้นจำเป็นจะต้องเสียมูลค่าเพิ่มอยู่ที่อัตรา 7% 

 การจดภาษีมูลค่าเพิ่ม

อย่างแรกเลยเราก็เตรียมใบเอกสารกำกับภาษี รายละเอียดให้ครบเลยไม่ว่าจะเป็นวันและเวลาที่ต้องถูกต้อง ไม่ว่าจะเป็นการมีชำระอากรขาออก หรือจะมีการวางหลักฐานประกันขาออก และยังมีผู้ค้ำประกันอีกด้วย เราจำเป็นจะต้องรวบรวมใบเสร็จมายื่นเอกสารให้ครบ สมัยนี้เราสามารถยื่นผ่านทางระบบออนไลน์ได้ หรือยื่นที่สรรพากรเลยก็ได้แล้วแต่ความสะดวกของคุณ ยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือที่เรียกกันว่า ภ.พ.30 จะตัดยอดทุกวันที่ 15 ของเดือนถัดไป

ถ้าเกิดมีผู้ใดฝ่าฝืน

แน่นอนว่าบริษัทคุณจะไม่ได้รับใบกำกับภาษี แล้วคุณจะต้องมีความผิดโดยประมาณ 5,000 บาท หรือบางครั้งอาจจะโดนจำคุกด้วย 1 เดือน หรือไม่ก็โดนทั้งสองอย่างเลยทั้งจําทั้งปรับเลย และคุณจะโดนการปรับภาษีเพิ่มอีกเป็น 2 เท่าของมูลค่าภาษีในใบที่คุณมีปัญหา แล้วถ้าบริษัทนั้นไม่สามารถยื่นแสดงรายการเสียภาษี มีโทษที่คุณจะโดนปรับเงินประมาณ 2,000 บาท สมัยนี้ง่ายๆแล้ว เทคโนโลยีทำให้ธุรกิจคุณมีความก้าวหน้า เดี๋ยวนี้มีโปรแกรมที่ช่วยคอยทำบัญชีคุณไม่ว่าจะเป็นเรื่องภาษีให้เป็นเรื่องง่ายเลย ได้ยังช่วยเตรียมเอกสารมากมายผ่านทางระบบออนไลน์การจัดทำภาษีให้กับบริษัทคุณได้ง่ายๆ บอกได้เลยว่าสะดวกสบาย สมัครใช้งานโปรแกรมในตอนนี้คือฟรีอยู่ PEAK ลองไปสมัครดูจะทำให้ธุรกิจของคุณนั้นมีระบบมากขึ้น